AGAMA

Adakah Free Thinker Dianggap Murtad?

Assalamualaikum ustaz. Saya ingin bertanya satu soalan. Sekiranya seseorang itu mengaku bahawa dia adalah seorang free thinker, adakah dia dianggap murtad? Free thinker di sini bermaksud dia mempersoalkan kewujudan Tuhan. Dan apakah hukum seorang suami yang free thinker tadi terhadap isterinya yang berpegang teguh dengan ajaran Islam?

 Jawapan:

Saya syorkan dibawa lelaki ini bertemu dengan pakar agama terutamanya dalam bidang yang menjadi kekeliruannya. Boleh jadi kerana kedangkalan dan kecetekan ilmu membawa kepada pemikiran seperti itu. Menghukum dan meletakkan seseorang pada tempat dan zon yang lain dari ‘daerah ke Islaman’ dan keimanan hendaklah dielakkan. Adukanlah kepada mahkamah syariah. Mudah-mudahan wujudnya sesi kaunseling untuk penyelesaian isu ini.

Sumber asal: https://muftiwp.gov.my/index.php 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button