AGAMA

Surah-Surah Rujukan Perintah Allah Yang Terdapat Dalam Al-Quran

 1. Jangan berkata kasar. 

(QS 3 – Ali Imran : 159)

 

 1. Tahan marah.

(QS 3 – Ali Imran : 134)

 

 1. Berbaik kepada orang lain. 

(QS 4 – An Nisaa’ : 36)

 

 1. Jangan sombong dan bongkak.

(QS 7 – Al A’raaf : 13)

 

 1. Maafkan kesalahan orang lain. 

(QS 7 – Al A’raaf : 199)

 

 1. Berbicara dengan nada halus dan bersopan. 

(QS 20 – Thaahaa : 44)

 

 1. Rendahkan suaramu. 

(QS 31 – Luqman : 19)

 

 1. Jangan mengejek orang lain. 

(QS 49 – Al Hujuraat : 11)

 

 1. Berbakti pada orang tua (ibu bapa). 

(QS 17 – Al Israa’ : 23)

 

 1. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua ( ibu bapa). 

(QS 17 – Al Israa’ : 23)

 

 1. Jangan memasuki kamar peribadi ibu bapa tanpa izin. 

(QS 24 – An Nuur : 58)

 

 1. Catat hutang-hutangmu. 

(QS 2 – Al Baqarah : 282)

 

 1. Jangan mengikut orang secara membabi buta. 

(QS 2 – Al Baqarah : 170)

 

 1. Berikanlah lanjutan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesempitan. 

(QS 2 – Al Baqarah : 280)

 

 1. Jangan makan riba’/membungakan wang 

(QS 2 – Al Baqarah : 1)

 

 1. Jangan melakukan korupsi

(QS 2 – Al Baqarah : 188)

 

 1. Jangan ingkar atau melanggar janji 

(QS 2 – Al Baqarah : 177)

 

 1. Jaga kepercayaan orang lain kepadamu 

(QS 2 – Al Baqarah : 283)

 

 1. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan 

(QS 2 – Al Baqarah : 42)

 

 1. Berlaku adil terhadap semua orang 

(QS 4 – An Nisaa’ : 58)

 

 1. Tegakkan keadilan dengan tegas 

(QS 4 – An Nisaa’ : 135)

 

 1. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga 

(QS 4 – An Nisaa’ : 7)

 

 1. Wanita memiliki hak waris 

(QS 4 – An Nisaa’ : 7)

 

 1. Jangan memakan harta anak yatim 

(QS 4 – An Nisaa’ : 10)

 

 1. Lindungi anak yatim 

(QS 2 – Al Baqarah : 220)

 

 1. Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya 

(QS 4 – An Nisaa’ : 29)

 

 1. Damaikan orang yang berselisih 

(QS 49 – Al Hujuraat : 9)

 

 1. Hindari prasangka buruk 

(QS 49 – Al Hujuraat : 12)

 

 1. Jangan memfitnah orang 

(QS 2 – Al Baqarah : 283)

 

 1. Jangan memfitnah orang 

(QS 49 – Al Hujuraat : 12)

 

 1. Gunakan harta untuk kegiatan sosial

(QS 57 – Al Hadid : 7)

 

 1. Biasakan memberi makan orang miskin 

(QS 107 – Al Maa’uun : 3)

 

 1. Bantu orang fakir yang berada di jalan Allah 

(QS 2 – Al Baqarah : 273)

 

 1. Jangan menghabiskan wang untuk bermegah-megah 

(QS 17 – Al Israa’ : 29)

 

 1. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu 

(QS 2 – Al Baqarah : 264)

 

 1. Hormatilah tamu anda 

(QS51AdzDzaariyaat26)

 

 1. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri 

(QS 2 – Al Baqarah : 44)

 

 1. Jangan berbuat kerosakan di muka bumi 

(QS 2 – Al Baqarah : 60)

 

 1. Jangan menghalangi orang datang ke masjid 

(QS 2 – Al Baqarah : 114)

 

 1. Perangilah mereka yang memerangi mu 

(QS 2 – Al Baqarah : 190)

 

 1. Jagalah etika perang 

(QS 2 – Al Baqarah : 191)

 

 1. Jangan lari dari peperangan 

(QS 8 – Al Anfaal : 15)

 

 1. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam) 

(QS 2 – Al Baqarah : 256)

 

 1. Berimanlah kepada para Nabi 

(QS 2 – Al Baqarah : 285)

 

 1. Jangan melakukan hubungan intim di saat haid 

(QS 2 – Al Baqarah : 222)

 

 1. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh 

(QS 2 – Al Baqarah : 233)

 

 1. Jauhilah hubungan intim di luar nikah 

(QS 17 – Al Israa’ : 32)

 

 1. Pilihlah pemimpin yg pantas. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya 

(QS 2 – Al Baqarah : 247)

 

 1. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya 

(QS 2 – Al Baqarah : 286)

 

 1. Jangan mahu dipecah belah 

(QS 3 – Ali Imran : 103)

 

 1. Renungkan keajaiban dan penciptaan alam semesta ini 

(QS 3 – Ali Imran 3 :191)

 

 1. Lelaki maupun wanita mendapat balasan yang sama sesuai perbuatannya 

(QS 3 – Ali Imran : 195)

 

 1. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu 

(QS 4 – An Nisaa’ : 23)

 

 1. Keluarga harus diimamkan oleh seorang lelaki 

(QS 4 – An Nisaa’ : 34)

 

 1. Jangan pelit kedekut  – tidak suka memberi sedekah 

(QS 4 – An Nisaa’ : 37)

 

 1. Jangan iri hati 

(QS 4 – An Nisaa’ : 54)

 

 1. Jangan saling membunuh 

(QS 4 – An Nisaa’ : 92)

 1. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan 

(QS 4 – An Nisaa’ : 105)

 

 1. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan 

(QS 5 – Al Maa-idah : 2)

 

 1. Bekerja samalah dalam kebenaran 

(QS 5 – Al Maa-idah : 2)

 

 1. Majoriti bukanlah merupakan kriteria kebenaran 

(QS 6 – Al An’aam : 116)

 

 1. Berlaku adil 

(QS 5 – Al Maa-idah : 8)

 

 1. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan 

(QS 5 – Al Maa-idah : 38)

 

 1. Berjuang melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum 

(QS 5 – Al Maa-idah : 63)

 

 1. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi 

(QS 5 – Al Maa-idah : 3)

 

 1. Hindari minum racun dan alkohol 

(QS 5 – Al Maa-idah : 90)

 

 1. Jangan berjudi 

(QS 5 – Al Maa-idah : 90)

 

 1. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain 

(QS 6 – Al An’aam : 108)

 

 1. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu 

(QS 6 – Al An’aam : 152)

 

 1. Makan dan minumlah secukupnya 

(QS 7 – Al A’raaf : 31)

 

 1. Kenakan pakaian yang bagus ketika solat 

(QS 7 – Al A’raaf : 31)

 

 1. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan 

(QS 9 – At Taubah : 6)

 

 1. Jagalah kemurnian 

(QS 9 – At Taubah : 108)

 

 1. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah 

(QS 12 – Yusuf : 87)

 

 1. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kebodohannya 

(QS 16 – An Nahl : 119)

 

 1. Berserulah/ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana 

(QS 16 – An Nahl : 125)

 

 1. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain 

(QS 17 – Al Israa’ : 15)

 

 1. Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan 

(QS 17 – Al Israa’ : 31)

 

 1. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya 

(QS 17 – Al Israa’ : 36)

 

 1. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat 

(QS23–Al Mu’minuun : 3)

 

 1. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah 

(QS 24 – An Nuur : 27)

 

 1. Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah 

(QS 24 – An Nuur : 55)

 

 1. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati 

(QS 25 – Al Furqaan : 63)

 

 1. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan 

(QS 28–Al Qashash : 77)

 

 1. Jangan menyembah Tuhan selain Allah 

(QS 28 – Al Qashash : 88)

 

 1. Jangan terlibat dalam homoseksual LGBT 

(QS29–Al ‘Ankabuut : 29)

 

 1. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan mungkar 

(QS 31 – Luqman : 17)

 

 1. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong 

(QS 31 – Luqman : 18)

 

 1. Wanita dilarang mempamerkan diri 

(QS 33 – Al Ahzab : 33)

 

 1. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita 

(QS 39 – Az Zumar : 53)

 

 1. Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah 

(QS 39 – Az Zumar : 53)

 

 1. Balas kejahatan dengan kebaikan 

(QS 41 – Fushshilat : 34)

 

 1. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah 

(QS 42–Asy Syuura : 38)

 

 1. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa 

(QS 49 – Al Hujuraat : 13)

 

 1. Tidak ada dikenakan mengurung diri dalam biara dalam agama (Islam) 

(QS 57 – Al Hadid : 27) 

 

 1. Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu 

(QS58–Al Mujaadilah11)

 

 1. Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil 

(QS60-Al Mumtahanah: 

 

 1. Hindari diri dari sifat kikir 

(QS64–AtTaghaabun : 16)

 

 1. Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 

(QS73–AlMuzzammil : 20) 

 

 1. Jangan mengherdik orang yang meminta-minta 

(QS 93–Adh Dhuhaa : 10)

 

Ulangkaji Rukun Iman – percaya kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat InshaAllah.

Related posts

Pertanyaan Di Padang Mahsyar

admin

‘The Only Living Sahabi’, Pohon Ini Pernah Menaungi Rasulullah SAW

adminwm

Bertunang

adminwm

Leave a Comment