GAYA HIDUPKhas Perkahwinan

Perkahwinan dan Perceraian

Apakah yang akan terjadi kepada perkahwinan-perkahwinan yang diupacarakan tidak mengikuti peruntukan-peruntukan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 ini?


Apakah maksud Perkahwinan Monogami?

Apakah hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang berkahwin lebih daripada satu?


Siapakah yang boleh mengupacarakan perkahwinan?
Bolehkah seseorang yang tidak dilantik sebagai Pendaftar Perkahwinan mengupacarakan sesuatu Perkahwinan?

Jika pihak yang ingin berkahwin atau mendaftar perkahwinan didapati memberikan butir-butir peribadi yang palsu, apakah hukumannya? Bolehkah tempoh selama 21 hari untuk mempamerkan Borang Permohonan, Pemberitahuan Perkahwinan Dan Akuan bertulis (JPN.KC02) DIKECUALIKAN untuk perkahwinan-perkahwinan yang akan diupacarakan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara? Bolehkah pendaftaran perkahwinan dilakukan di Persatuan / Kuil / Gereja? Bagi masyarakat Bumiputera Sabah dan Sarawak, dan Orang Asli, adakah wajib untuk mendaftarkan perkahwinan mereka di bawah Akta 164? Apakah tindakan yang harus diambil sekiranya salah seorang warganegara atau kedua-dua pasangan warganegara berkahwin di luar negara di bawah undang-undang sivil negara berkenaan?

Pendaftaran Perceraian/Pembatalan Perkahwinan


Apakah maksud Dekri Nisi Mutlak?
Apakah yang harus dilakukan sekiranya Dekri Nisi Mutlak telah hilang dalam simpanan pemohon? Apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi jika pihak yang berkahwin itu ingin membuat petisyen perceraian?
Apakah langkah yang wajar diambil jika perkahwinan diupacarakan di luar negara di bawah undang-undang sivil negara asing dan juga telah bercerai di Mahkamah negara asing tersebut?

Tribunal Perkahwinan

Apakah makna Badan Pendamai?
Siapakah yang boleh dilantik sebagai seorang Ahli Tribunal Perkahwinan? Dalam keadaan apakah pihak kepada perkahwinan itu TIDAK PERLU merujuk kepada Tribunal Perkahwinan? Bagaimanakah cara merujukkan masalah kepada Tribunal Perkahwinan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)?
Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan
Mengapakah Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan hanya dikeluarkan di Ibu pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya dan bukannya di cawangan Negeri?

Pendaftaran Perkahwinan Melalui Penolong Pendaftar Perkahwinan (PPP)

Saya dan pasangan saya adalah orang Cina, beragama Buddha dan kami berdua berasal daripada Negeri Perak. Memandangkan kami bekerja di Kuala Lumpur, kami bercadang untuk mengadakan majlis pengupacaraan perkahwinan adat/agama Cina dan pendaftaran sivil di salah sebuah kuil di Klang, Selangor.

Apakah prosedur/syarat yang wajar kami ikuti?

Di manakah Borang Permohonan Pendaftaran Perkahwinan (Borang JPN.KC02) boleh didapati?

Apakah dokumen yang perlu diserahkan di kaunter perkahwinan semasa saya dan pasangan saya hadir ke pejabat JPN untuk membuat semakan maklumat diri serta status perkahwinan?

Berapakah jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pasangan untuk membuat pendaftaran perkahwinan di Kuil/Gereja/Persatuan?

Bolehkah salah seorang daripada pasangan yang hendak berkahwin itu hadir ke kaunter JPN untuk membuat semakan maklumat diri dan status perkahwinan serta mendapatkan Cop Pengesahan di muka hadapan Borang JPN.KC02 tersebut?

Bolehkah PPP membuat semakan maklumat pemohon dalam Borang JPN.KC02 bagi pihak pemohon di pejabat JPN.

Bolehkah PPP di Persatuan Hakka (yang mewakili sesuatu suku kaum Cina) mengupacarakan dan mendaftarkan perkahwinan untuk semua orang Cina?Sekiranya terdapat soalan lain.

Jika anda mahukan semua jawapan ini, layari Portal JPN, Perkahwinan. jpn.gov.my

Related posts

Kisah Cinta Dr. Kam dan Hazmi

admin

SINDROM DOWN TIDAK ADA PENAWAR, 1 DARI 1,000 BAYI DILAHIRKAN SETIAP TAHUN

adminwm

DAGING MASAK HITAM.

adminwm

Leave a Comment